Vậy mà chồng than khổ

08/12/2017 - 18:15

Một bà vợ đến thăm người chồng đang bị ngồi tù.

 
 
Sau khi nói chuyện với chồng xong người vợ đến gặp người quản tù đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng.
 
- Tại sao các ông lại bắt chồng tôi làm việc nặng nhọc như thế cơ chứ?
 
Viên quản tù kinh ngạc:
 
- Bà nói sao? Các tù nhân của chúng tôi làm công việc rất nhẹ nhàng, chỉ có dán hộp thôi.
 
- Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào đường hầm từ phòng giam ra ngoài?
 
- !?!
 
Theo THẦN KỲ (VnExpress)
Đọc thêm