Tập trung hỗ trợ Tân Lợi “về đích” nông thôn mới

02/08/2018 - 06:55

 - Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Tân Lợi (Tịnh Biên) đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Để hoàn thành mục tiêu trên, ngoài nỗ lực của địa phương còn có sự quan tâm của các cấp, ngành, đặc biệt là Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM huyện Tịnh Biên.

Tân Lợi thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí không cần vốn

Sau Thới Sơn, Tân Lợi là xã thứ 2 của huyện miền núi Tịnh Biên đang nỗ lực XD NTM trong năm 2018. Nhận thức được tầm quan trọng cũng như những khó khăn phải đối mặt, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM huyện Tịnh Biên đã tập trung rà soát tất cả tiêu chí, chỉ tiêu và có kế hoạch phân công các cá nhân, cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện theo lĩnh vực chuyên môn. BCĐ còn phối hợp UBMTTQVN huyện cùng các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng công cuộc XD NTM tại địa phương.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng BCĐ huyện Tịnh Biên Trần Hiếu Thuận cho biết: “Đến tháng 6-2018, Tân Lợi đã đạt 16/19 tiêu chí và 46/49 chỉ tiêu XD NTM. Với sự quan tâm của tỉnh, UBND huyện Tịnh Biên cùng sự hỗ trợ, hướng dẫn của các ngành chuyên môn, Tân Lợi đã hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí khó thực hiện. Trong đó, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản được đảm bảo theo lộ trình kết hợp với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của Sư đoàn Bộ binh 330 về nhân lực đã góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiêu chí không cần vốn”.

Hiện nay, Tân Lợi đang tập trung thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt và chỉ tiêu đạt nhưng chưa bền vững.“Đến thời điểm này, Tân Lợi có chỉ tiêu đạt nhưng chưa bền vững là hợp tác xã.Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị thành lập hợp tác xã đã hoàn chỉnh và dự kiến sẽ sớm đi vào hoạt động. Trên cơ sở đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên sẽ phối hợp UBND xã Tân Lợi mời gọi doanh nghiệp có năng lực ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm sau khi hợp tác xã thành lập” - ông Trần Hiếu Thuận cho hay.

Đối với các chỉ tiêu chưa đạt là hệ thống điện đạt chuẩn (chỉ tiêu 4.1), nhà tạm, dột nát (chỉ tiêu 9.1) và hộ nghèo (chỉ tiêu 11), BCĐ đã đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện. Theo đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng sẽ phối hợp Xí nghiệp Điện nước Tịnh Biên, Điện lực Tịnh Biên đến kiểm tra, hỗ trợ Tân Lợi hoàn thành chỉ tiêu này. Song song đó, UBND xã vận động các hộ dân tại những nơi chưa có lưới điện đi qua đăng ký sử dụng điện khi được đầu tư đường dây hạ thế. Với chỉ tiêu nhà tạm, dột nát, Tân Lợi còn 98 căn chưa đạt chuẩn của Bộ Xây dựng (tính đến tháng 4-2018). “Hiện nay, UBMTTQVN tỉnh đang xem xét hỗ trợ địa phương 37 căn, UBMTTQVN huyện vận động hỗ trợ xã 40 căn, địa phương vận động cất mới 5 căn. Chúng tôi đang tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp trong, ngoài địa phương hỗ trợ với mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm chậm nhất vào cuối tháng 9-2018” - ông Thuận xác định.

Với chỉ tiêu 11, địa phương còn 249 hộ nghèo đa chiều nên sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách đang thụ hưởng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp UBND xã Tân Lợi cùng đơn vị liên quan tiếp tục rà soát để nắm số hộ có khả năng thoát nghèo mà không cần nguồn lực hỗ trợ, kết hợp vận động người dân đăng ký lao động ngoài tỉnh nhằm nâng cao thu nhập và tham gia học nghề theo nhu cầu thị trường. Đồng thời, BCĐ còn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo có nhu cầu phát triển sản xuất.

Để hoàn thành mục tiêu đưa Tân Lợi về đích NTM, BCĐ đã yêu cầu Đảng ủy, UBND xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện của cán bộ, công chức, đảng viên được phân công phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí. Các phòng, ban, ngành huyện chủ động hỗ trợ địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo lĩnh vực phụ trách. “Tinh thần chung là chúng tôi phải nỗ lực để hỗ trợ Tân Lợi trở thành xã NTM trong năm nay. Với sự quan tâm của các cấp, ngành cùng nỗ lực của hệ thống chính trị, Tân Lợi đang trên đường trở thành xã NTM tiếp theo của huyện trong tương lai gần” - ông Trần Hiếu Thuận khẳng định.

THANH TIẾN

Tin liên quan