Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4

02/08/2018 - 06:55

 - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là đòn bẩy phục vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Cùng với khai thác hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, An Giang đã triển khai nhiều giải pháp cải cách TTHC nhằm hướng đến xây dựng chính quyền điện tử.

Giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là DV HC công của cơ quan Nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, gồm các mức độ, trong đó có mức độ 3 và 4. DVCTT mức độ 3 là DVCTT mức độ 2, cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp DV; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp DV được thực hiện trên môi trường mạng; việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp DV. DVCTT mức độ 4: là DVCTT mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến; việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Ưu điểm khi triển khai hệ thống DVCTT mức độ 3, 4 sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), rà soát, đơn giản hóa các TTHC. Do đó, tăng cường cung cấp các DVCTT mức độ 3, 4 sẽ tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp (DN) khi tham gia giải quyết TTHC. Theo đó, người dân, DN có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và được hỗ trợ, thông tin trực tuyến. Việc đẩy mạnh DVCTT mức độ 3, 4 còn giúp khai thác tối đa dữ liệu dân cư, đồng thời giảm bớt các thông tin, dữ liệu cần phải cung cấp khi giải quyết TTHC. Đầu năm 2018 đến nay, tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận trên phần mềm DVCTT là 139.012. Qua đó, đã giải quyết 132.106 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước hạn 80%. Trong đó, tổng số hồ sơ giải quyết ở mức độ 3 là 75.758, chiếm khoảng 54% tổng số hồ sơ tiếp nhận; hồ sơ giải quyết ở mức độ 4 là 38.887, chiếm khoảng 28% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Hải cho biết: thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục DVCTT mức độ 3 và 4; Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 25-7-2017 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cung cấp DVCTT và tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh… Đến nay, tất cả các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã triển khai và ứng dụng phần mềm một cửa vào giải quyết TTHC. Theo đó, tất cả 19/19 sở, ngành (Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư không có Bộ phận “một cửa”), 11/11 UBND cấp huyện, 156/156 UBND cấp xã) đã tích hợp thông tin tình trạng hồ sơ vào trang “một cửa” trên Cổng DVCTT của tỉnh, để hỗ trợ các cá nhân và DN trong việc tra cứu tình trạng hồ sơ khi gửi hồ sơ trực tuyến hoặc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các cơ quan, tại địa chỉ http://motcua.angiang.gov.vn; hoặc nhắn tin tra cứu tình trạng hồ sơ.

Vừa qua, tỉnh đã hợp tác với Zalo để tạo kênh tương tác giúp người dân và DN cập nhật chính sách, tin tức, trao đổi thông tin, vướng mắc hay tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC trên ứng dụng Zalo. Người dân, DN có thể vào Zalo tra cứu, nhận kết quả đăng ký thường trú, cấp, đổi số hộ khẩu, đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký kinh doanh, hưởng trợ cấp thất nghiệp... Hiện, có khoảng 1.660 TTHC của 19 sở, ban, ngành được triển khai trên Zalo. Việc ứng dụng Zalo vào tiến trình CCHC giúp công khai, minh bạch hoạt động của chính quyền, đồng thời mang đến cho người dân sự đơn giản, tiện lợi, tiết kiệm thời gian và nguồn lực xã hội, qua đó góp phần cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh. “Giải quyết TTHC qua Zalo hay lắm. Mình có thể cập nhật được thông tin, biết hồ sơ đến khâu nào hoặc còn thiếu chỗ nào để kịp thời bổ sung. Nói chung là hiện đại và rất có lợi cho dân” - ông Lê Thanh Quý (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) cho biết.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đã ký ban hành Chỉ thị số 1148/CT-UBND về tăng cường xử lý hồ sơ, TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh, tăng sự hài lòng của người dân, DN trong thực hiện TTHC, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động đăng ký danh mục TTHC xử lý mức độ 3, 4 với UBND tỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục TTHC triển khai DVCTT mức độ 3, 4 tại đơn vị, địa phương hàng năm và cung cấp DVCTT đúng quy định; các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC của đơn vị mình trên cổng DVCTT của tỉnh tại địa chỉ http://motcua.angiang.gov.vn và xử lý hồ sơ hoàn toàn trên phần mềm. Tích cực hỗ trợ bưu điện trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo vận hành Cổng DVCTT của tỉnh thông suốt 24/7 giờ; tích hợp, liên thông các phần mềm chuyên ngành của các sở, ngành, địa phương vào hệ thống; là đầu mối tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trong quá trình xử lý hồ sơ TTHC mức độ 3, 4…

Bài, ảnh: HỮU HUYNH

Tin liên quan