Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) tại Thoại Sơn

07/08/2018 - 06:25

 - Đoàn kiểm tra thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng dẫn đầu có buổi làm việc tại huyện Thoại Sơn.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông), Thoại Sơn đạt được những kết quả toàn diện như: cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư xây dựng; kinh tế nông thôn phát triển theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ; các hoạt động văn hóa, giáo dục, đào tạo nghề ngày càng nâng cao...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) trên địa bàn Thoại Sơn; đồng thời lưu ý, khi thực hiện chính sách “Tam nông”, xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đến chất lượng. Ngoài ra, mỗi xã, ban, ngành huyện cần đăng ký 1 mô hình, công trình đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội, có kế hoạch duy trì, nâng chất; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư; duy trì phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...

PHƯƠNG LAN

Tin liên quan