Đảng bộ huyện Phú Tân đưa Nghị quyết vào cuộc sống

07/08/2018 - 06:26

 - “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) được triển khai thực hiện trong bối cảnh chung có nhiều thuận lợi đan xen không ít khó khăn do chủ quan lẫn khách quan. Song, với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của nội bộ và Nhân dân, huyện đã vươn lên đạt những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra” - Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung nhận định.

Mạnh mẽ đột phá để phát triển

Nổi bật trong những việc huyện đã và đang làm là công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương mang tính đột phá trong phát triển kinh tế. Từ việc chọn mô hình hợp tác xã làm điểm, nâng chất kinh tế hợp tác, kêu gọi doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng qua triển khai chủ đề “Năm doanh nghiệp” 2017, “Năm nông nghiệp” 2018, cho đến việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn mới, nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Từ đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất (GO) có nhịp độ phát triển ổn định, thu nhập bình quân tăng từ 10-15%/năm. Đến nay, Phú Tân có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, nhiều cầu, đường mới được hoàn thiện, mở rộng...

Huyện Phú Tân chú trọng đột phá trong kinh tế để phát triển đều các lĩnh vực

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ nhờ huyện chủ động ban hành các chủ trương, kế hoạch về giáo dục, văn hóa theo hướng nâng chất. Công tác an sinh xã hội được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện chu đáo, nhất là chăm lo cho gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo. Riêng tỷ lệ hộ nghèo ước còn 3% (giảm 2,23% so năm 2015). Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, việc vận động quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Cây mùa xuân” vượt chỉ tiêu hàng năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã vận động được trên 32 tỷ đồng (đạt 153% so chỉ tiêu), hỗ trợ 42.595 lượt hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

Từ sau đại hội đến nay, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy được chú trọng, nhất là rà soát số lượng thực tế đoàn, hội viên qua thực hiện Nghị quyết 02 của Huyện ủy về “Củng cố năng chất hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị các cấp trong huyện”, bước đầu sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ huyện đã gắn kết có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với các Nghị quyết Trung ương 4, 6 (khóa XII), quy định về nêu gương. Đồng thời, tổ chức thành công và duy trì hội thi kể chuyện “Gương người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác từ cơ sở đến huyện, tạo sự lan tỏa và có nhiều mô hình thiết thực.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu

Qua nửa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân đánh giá, trong lãnh đạo, huyện đã tập trung cho 4 khâu đột phá, đi đôi khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương phù hợp điều kiện kinh tế thị trường. Tuy vẫn còn những khó khăn, thiếu sót, nhưng đánh giá chung việc thực hiện 9 chỉ tiêu chủ yếu của đại hội cơ bản đạt và vượt theo tiến độ, diện mạo huyện nhà ngày càng khởi sắc. Từ kết quả, kinh nghiệm đạt được, trên cơ sở dự báo tình hình và đánh giá đúng thực trạng, Đảng bộ và Nhân dân huyện Phú Tân phấn đấu đến năm 2020 đưa huyện vào nhóm phát triển khá so với mặt bằng chung của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện quyết tâm giữ vững đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội. Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung cho biết, trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết, Huyện ủy sẽ năng động lãnh đạo cụ thể hóa, triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; xử lý các vấn đề trọng tâm, những nội dung phát sinh, bức xúc trên các lĩnh vực.

Song song đó sẽ bổ sung các chương trình, kế hoạch, quy định phù hợp chủ trương mới và thực tiễn, tập trung vào các khâu đột phá, tranh thủ huy động và phát huy nhiều nguồn lực đầu tư phát triển. Địa phương tiếp tục coi trọng công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tâm, đủ tầm.

Từ định hướng chung, định kỳ và yêu cầu thực tiễn, nhất là từ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của Nhân dân, các cấp ủy, chính quyền, trọng tâm là người đứng đầu có tư duy ”sâu - rộng - xa - mềm” sẽ tích cực đề xuất, ban hành các chương trình, kế hoạch phù hợp, khả thi nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng và Nhân dân giao phó, góp phần đưa Phú Tân ngày càng ổn định và phát triển.

MỸ HẠNH

Tin liên quan