Cục Hải quan An Giang: Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan

06/03/2018 - 01:15

 - Năm 2018, Cục Hải quan An Giang (HQAG) tiếp tục đẩy mạnh cải cách (CC), hiện đại hóa (HĐH), đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) hướng tới hiện đại, công khai, minh bạch. Theo đó, đẩy mạnh CC, đơn giản hóa quy định về TTHC HQ; kiểm soát có hiệu quả việc thực hiện TTHC với doanh nghiệp (DN); CC thủ tục giữa HQ với các cơ quan, đơn vị có liên quan và giữa cơ quan HQ với nhau, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Cục trưởng Cục HQAG Trần Quốc Hoàn, đến cuối năm 2017, Cục HQAG hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được xây dựng tại danh mục CC, HĐH trọng tâm. Cụ thể, đã hoàn thành theo tiến độ kế hoạch CC, phát triển HĐH của Cục HQAG giai đoạn 2016-2020; thực hiện việc đo thời gian giải phóng hàng xuất, nhập khẩu (XNK). Đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Đồng thời, hoàn thành việc đánh giá tình hình thực hiện “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” theo Quyết định số 952 ngày 3-4-2015.

Theo đó, Cục HQAG đã mời 35 DN tham gia đánh giá vào phiếu khảo sát về tình hình thực hiện cam kết phục vụ khách hàng. Kết quả khảo sát cho thấy, các DN đã đánh giá tốt về các cam kết tại “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”. Thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Mở rộng việc thực hiện thanh toán thuế, lệ phí HQ bằng phương thức điện tử (E-Payment) theo các thỏa thuận phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Tổng cục HQ và các ngân hàng thương mại; niêm yết tại trụ sở Cục HQAG và các Chi cục HQ nơi làm TT HQ về mục tiêu, điều kiện lập lệnh nộp thuế điện tử tại cổng thanh toán điện tử HQ, quy trình sơ bộ, quy trình chi tiết cho người nộp thuế. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phát triển quan hệ đối tác HQ - DN và các bên liên quan năm 2017 tại Cục HQAG. Năm 2017, Cục HQAG đã hoàn thành tốt việc triển khai các kế hoạch, đề án về CC phát triển HĐH HQ của Tổng cục HQ theo đúng lộ trình.

Năm 2017, Cục HQAG đã hoàn thành tốt các kế hoạch theo lộ trình đề ra; đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) hoạt động thông suốt 24/7; hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Thực hiện tốt công tác quản trị mạng, quản lý website Cục HQAG vá các lỗ hỏng bảo mật trên website và hoàn thành nâng cấp website. Hoàn thành triển khai cung cấp hệ thống DVCTT; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức HQ sử dụng hệ thống DVCTT. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến toàn thể DN có hoạt động XNK biết lợi ích và sử dụng hệ thống DVCTT để thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực HQ.

“Tuy nhân sự về chuyên trách CNTT tại Cục HQAG không nhiều, nhưng với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao nên việc triển khai các hệ thống được thực hiện đúng theo lộ trình, đảm bảo việc thực hiện nghiệp vụ HQ tại các nơi làm TT được thông suốt 24/7. Điển hình, như: hệ thống VNACCS/VCIS; cơ chế "một cửa" quốc gia; ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ HQ; cung cấp dịch vụ công và phục vụ người dân, DN trong hoạt động nghiệp vụ, góp phần tạo thuận lợi tối đa cho DN”- ông Trần Quốc Hoàn chia sẻ.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, Cục HAQG tiếp tục thực hiện và kiểm soát có hiệu quả việc thi hành pháp luật HQ của cơ quan, công chức HQ và các chủ thể có liên quan. Nâng cấp, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ và giải quyết TTHC HQ nhằm mục đích vừa xứ lý nhanh, gọn hồ sơ HQ, vừa bảo đảm giám sát HQ có hiệu quả đối với hàng hóa XNK. Đặc biệt, triển khai thực hiện Quyết định số 116 ngày 16-1-2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục HQ về kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động CC, HĐH trọng tâm ngành HQ năm 2018.

Theo đó, phấn đấu kiểm soát được thời gian giải phóng hàng và xác định được chỉ tiêu giảm thời gian cho năm 2019. Đồng thời, sự hài lòng của DN đối với TTHC trong lĩnh vực HQ đạt ít nhất 70% trở lên tại các chỉ số chính thuộc các chỉ tiêu: tiếp cận thông tin pháp luật về TT HQ, thực hiện các TTHC trong lĩnh vực HQ, sự phục vụ của công chức HQ, kết quả giải quyết TTHC về HQ…

Cục HQAG tạo điều kiện thuận lợi cho DN

THU THẢO

Tin liên quan