Ông Men Pholly thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn

31/07/2018 - 07:29

 - Kết thúc kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện Tri Tôn khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021), các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

Trong đó, huyện Tri Tôn sẽ tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế ổn định, bền vững; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, triển khai dự án VnSat trên địa bàn 6 xã, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Huyện tập trung kêu gọi đầu tư lĩnh vực công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch; thực hiện tốt công tác giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải cách hành chính; giữ vững mối quan hệ hợp tác phát triển với Nhân dân và chính quyền quận Kirivong (tỉnh Takeo, Campuchia)...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu cho thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn đối với ông Men Pholly (do chuyển công tác khác).

N.C

Tin liên quan