Nông thôn mới ở xã Bình Hòa

01/08/2018 - 05:51

 - Sau thời gian thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Bình Hòa (Châu Thành) khởi sắc rõ rệt, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Đến nay, xã Bình Hòa đạt 16/19 tiêu chí và 45/49 chỉ tiêu XDNTM.

Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Bùi Thanh Bình cho biết: Xác định XDNTM là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện cụ thể từng tiêu chí, chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, những tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn, vận động xã hội hóa được chính quyền địa phương ưu tiên thực hiện trước.

Địa phương luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của chương trình XDNTM với nhiều hình thức phong phú, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, họp lệ... nhằm giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia XDNTM.

XDNTM đạt kết quả cao, Đảng ủy, UBND xã phân công cán bộ, đảng viên đảm nhận từng đầu công việc cụ thể, dưới sự giám sát của Nhân dân. Đối với các công trình dân sinh, thường xuyên họp dân để thảo luận, bàn bạc, đưa ra ý kiến của mình về cách thức thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất.

Nhờ phát huy tối đa quy chế dân chủ trong XDNTM và công khai, minh bạch về tài chính nên địa phương nhận được đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia của quần chúng Nhân dân. Vì thế, công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện công trình XDNTM được địa phương thực hiện rất tốt.

Các công trình cơ sở hạ tầng, đường giao thông từng bước được đầu tư XD khang trang, đời sống Nhân dân dần được nâng lên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế được xã chú trọng; nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất...

Xã Bình Hòa ngày càng khởi sắc

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Nhân dân địa phương, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã tự nguyện tham gia đóng góp công sức, tiền của, nhiều hộ còn hiến đất để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2017 đến nay, xã đã vận động trên 10 tỷ đồng để chăm lo người nghèo và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Nổi bật nhất là xã đã cất mới, sửa chữa 135 căn nhà Đại đoàn kết; cất mới và sửa chữa 11 cây cầu NT; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho gần 11.000 lượt hộ. Nâng cấp đường NT, hỗ vay vốn làm ăn… qua đó, bộ mặt NT ngày càng khởi sắc, đời sống người dân cải thiện hơn trước.

Đến nay, xã đạt 16/19 tiêu chí và 45/49 chỉ tiêu XDNTM. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại ngay trong tháng 8 để trình UBND tỉnh thẩm định công nhận. Để đạt được kết quả đó, xã tập trung hoàn chỉnh các hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt, huy động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại.

Theo ông Bùi Thanh Bình, bên cạnh việc duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, xã tập trung phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các công trình XD cơ bản theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường, XD thiết chế văn hóa, thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp, an toàn…

Công tác giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế được địa phương quan tâm

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

Tin liên quan